[Phim hài hước] Nhân viên nghe lời

SẾP nào cũng luôn thích những nhân viên nghe lời. Họ luôn là những người dù bất cứ giá nào cũng sẽ cố gắng hoàn thành công việc mà SẾP giao cho.

 Anh chàng Mốc trong phim hai huoc tỏ ra mình là một nhân viên biết nghe lời SẾP khi bằng mọi cách cũng đã hoàn thành công việc SẾP giao. Tuy nhiên, hoàn thành bằng cách như trong tình huống trên thì các SẾP cũng bó tay.

Mời các bạn xem phim ngắn “Nhân viên nghe lời” dưới đây!

  • Tuyn tp video hai huoc mi nht 2015, hp dn, liên tc cp nht cc nhanh và min phí ti đây!