Phát hiện vi phạm sử dụng tên miền quốc tế tại Đồng Nai

Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thực hiện thanh kiểm tra 09 tổ chức, cá nhân có sử dụng ten mien quốc tế hoặc cung cấp dịch vụ sing up tên miền quốc tế tại tỉnh Đồng Nai.

Hoạt động này, diễn ra từ ngày 13/04/2015 đến 24/04/2015, nhằm góp phần tăng cường công tác quản lý, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về hoạt động, cung cấp tên miền quốc tế trên địa bàn.

Theo quy định tại Điều 23 Luật Công nghệ Thông tin thì các tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn , khi có thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó.

>>> Xem thêm vps tại đây!

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng quy định:

“Nhà sing up tên miền quốc tế tại Việt Nam chỉ được cung cấp dịch vụ khi đáp ứng đủ các điều kiện phải là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam; có sing up kinh doanh dịch vụ sing up tên miền; có hợp đồng ký với Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN) hoặc nhà sing up tên miền chính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế để cung cấp dịch vụ sing up tên miền quốc tế tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhà sing up tên miền quốc tế tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ là  phải quản lý thông tin về tổ chức, cá nhân ở Việt Nam sing up tên miền quốc tế tại đơn vị mình bao gồm tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức; họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đối với cá nhân; phải hướng dẫn tổ chức, cá nhân sing up tên miền quốc tế thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông….”

>>> Xem thêm hosting tại đây!

Kết quả thanh tra cho thấy, các tổ chức, cá nhân thuộc danh sách đối tượng thanh kiểm tra vi phạm các quy định này.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với VNNIC và các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra, tuyên truyền về hoạt động sing up, cung cấp và sử dụng tên miền quốc tế quy mô lớn và toàn diện hơn nhằm chấn chỉnh và đưa hoạt động sing up, sử dụng tên miền quốc tế đi vào nề nếp theo đúng các quy định hiện hành.